PDA

View Full Version : قیمت گاز طبیعی فشار بر پشتیبانی اضافی را تکرار می کندپدران الوحشيّ
11-04-2019, 08:52 AM
قیمت بنزین پس از دستیابی به آزمایش SMA 55 ، که از پایداری سد پایدار در 2.750 پشتیبانی می کند ، اعلام کرد که شکل گیری اخیر از کاهش شدید در تلاش برای تجدید فشار در حمایت از پایدار اضافی در حدود 2.225 ، شکل گرفته است.Stochastic با نفوذ به زیر سطح 50 ، افزایش شانس دستیابی به قیمت برای شکستن مانع فعلی ، حرکت منفی را فراهم می کند ، بنابراین حمله منفی را از سر می گیرند که انتظار می رود به سمت 1.920 جذب شود تا در نزدیکی 1.600 به هدف اصلی پایدار برسیم.محدوده معاملات پیش بینی شده امروز بین 2.500 و 1.920 است