PDA

View Full Version : پایدار طلا - تجزیه و تحلیل - 04-11-2019پدران الوحشيّ
11-04-2019, 07:57 AM
طلا در سطح 1510.00 معامله می شود ، و اکنون سیگنال مثبتی را ارائه می دهد ، در حالی که همچنان از قیمت زیر حمایت می کند.بنابراین ، این عوامل ما را ترغیب می کنند که برای روند صعودی برای دوره آتی صعود کنیم ، که سطح 1535.00 و سپس 1555.00 را به عنوان توقف های اصلی بعدی هدف قرار می دهد ، و با ذکر اهمیت پایداری بالاتر از 1489.00 برای ادامه روند صعودی.محدوده معاملات پیش بینی شده امروز بین 1500.00 پشتیبانی و مقاومت 1530.00 است