PDA

View Full Version : منابع اتحادیه اروپا: تنها گزینه برای معامله جدید Brexit قبل از 31 اکتبر ، بازگشت به پپدران الوحشيّ
10-02-2019, 11:32 AM
نظرات اضافی:
اگر این برنامه نهایی Brexit در انگلستان باشد ، کار نخواهد کرد.

سپس برای بحث در مورد تمدید مهلت حرکت می کند.

هنوز مشخص نیست که آیا جانسون ، نخست وزیر انگلیس ، خود را به خاطر مقصر بودن بازی درباره مذاکرات ناکام قرار داده است.

طبق پیشنهاد رسانه*های Brexit ، محدودیت زمانی برای پشت سر گذاشتن غیرممکن است ، همانطور که رسانه*ها گزارش دادند: مرکل و ماکرون وارادکار را در آن زور نخواهند کرد.

پیشنهاد انگلیس Brexit ، همانطور که از سوی رسانه ها گزارش شده ، مرز ایرلند را به طور موثر برپا خواهد کرد.

پوند همچنان تحت فشار قرار دارد ، زیرا كابل در نزدیكی پایینترین نرخ روزانه 1.2228 قرار دارد كه در روز -0.55٪ كاهش یافته است.