PDA

View Full Version : USD/JPY gần mức kháng cự quan trọng, có thể giảm!GGaranti
05-14-2019, 11:07 AM
USD/JPY gần mức kháng cự quan trọng, có thể giảm!

USDJPY gần mức kháng cự chính, có thể giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1
Thâm nhập: 110.012
Tại sao nó tốt: Fibonacci mở rộng 61.8%,
Fibonacci thoái lui 23.6%, kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng
Dừng lỗ: 110.934
Tại sao nó tốt: Fibonacci thoái lui 50%, kháng cự chéo tiềm năng
Chốt lời: 109.047 Tại sao nó tốt: Fibonacci mở rộng 100%, hỗ trợ đẩy giá lên tiềm năng