PDA

View Full Version : Pan PrizMA Sin leverage 72 - ตัวบ่งชี้สำหรับ MetaTrader 4pattakorn
05-04-2019, 05:55 PM
ตัวบ่งชี้ลากเส้นเคลื่อนย้ายตามการแก้ไขโดยพหุนาม 4 องศา เส้นคาดการณ์ในตัวคาดการณ์คลื่นไซน์และแกนหรือเกือบคงที่ line_power = 2 หรือรอบเส้นตรงเอียง line_power = 3 (วาดใหม่เพื่อให้เห็นภาพอาคาร)

หนึ่งค่าในแต่ละแท่งจะถูกลบออกจากค่าไซน์และแกนที่สร้างขึ้นและมีการวาดเส้นของค่าที่คาดการณ์ซึ่งไม่ได้ถูกวาดใหม่

ตัวแปรภายนอก:

line_power - ระดับของเส้นที่คาดการณ์

leverage - leverage ของการลบค่าสำหรับบรรทัดผลลัพธ์ ตั้งห่างจากบรรทัดแรกที่เคลื่อนที่

คูณคูณ ถ้ามันเป็นศูนย์แล้วค่าจะถูกลบออกจากแกนถ้ามันเท่ากับหนึ่งแล้วจากคลื่นไซน์ถ้ามันเท่ากับลบหนึ่งแล้วจากจุดของคลื่นไซน์กระจกผ่านแนวแกน มันสามารถรับค่าใด ๆ

line4_SHIFT - ชดเชยของบรรทัดผลลัพธ์ของค่าการประมาณ

interval - เพิ่มค่าเฉลี่ยของเรเวอเรจ

การปรับแต่งของตัวบ่งชี้จากชุดรูปแบบ:

https://c.mql5.com/18/82/Panf__2.gif

https://c.mql5.com/18/82/hts7i1tt7g_2.png

https://c.mql5.com/18/82/rz02bh680f_3.png


ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (https://www.mql5.com/en/code/25150)