PDA

View Full Version : یورو به دلار، کاهش شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا و افزایش احتمالپدران الوحشيّ
04-30-2019, 04:19 PM
کاهش شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا و افزایش احتمال تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب کاهش تقاضا برای دلار و افزایش تقاضا برای یورو شده است و قیمت در یک موج اصلاحی صعودی به سمت خط روند میان مدت نزولی در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعود بیشتر قیمت وجود دارد و در میان مدت واکنش قیمت نسبت به سطوح مهم مقاومتی از جمله میانگین ها و ابر کومو در تایم فریم روزانه و چهارساعته با اهمیت خواهد بود.