PDA

View Full Version : Phân tích kỹ thuật GBP / USD: Giao dịch cáp trên 1,2900 trong số các đồng đô la yếuGGaranti
04-26-2019, 03:38 PM
GBP / USD đang lấy lại sức mạnh trên 1.2900 khi Đô la Mỹ đang suy yếu trên bảng.

https://editorial.azureedge.net/miscelaneous/daily-636918888855031175.png