PDA

View Full Version : نفت خام برنت، در ادامه روند نزولی ، قیمت سطوح حمایتی ماژورپدران الوحشيّ
01-03-2019, 01:39 PM
در ادامه روند نزولی ، قیمت سطوح حمایتی ماژور 54.65 و 53.62 را نیز شکسته و سطح ماژور بعدی در برابر قیمت در محدوده 50 دلاری قرار دارد . احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. با توجه به کاهش شارپی قیمت، احتمال اصلاح قیمتی و زمانی در کوتاه مدت وجود دارد.

https://blog.windsorbrokers.com/wp-content/uploads/2018/12/Oil-table-8-300x130.png

پدران الوحشيّ
09-02-2019, 12:01 PM
زمان: 02-09-2019 10:26:00
نقطه محوری: 1.1011

Technical View: موقعیت های فروش زیر 1.1011. هدف قیمت 1.095. برعکس شکسته شدن سطح بطرف بالا 1.1011, باز خواهد شد 1.105.

نظرات: جفت ارز سطح حمایت را در جهت نزول شکسته است.
http://forextools.windsorbrokers.com/sites/default/files/EURUSDM30_1797.png
سطوح مهم

1.1075

1.1050

1.1011

1.0965 آخرین قیمت

1.0950

1.0925

1.0905