PDA

View Full Version : یورو به دلار، امیدواری به حل و فصل موضوع کسری بودجه ایتالیا و همینطور پیش بینیپدران الوحشيّ
12-14-2018, 09:38 PM
یورو به دلار، امیدواری به حل و فصل موضوع کسری بودجه ایتالیا و همینطور پیش بینی


امیدواری به حل و فصل موضوع کسری بودجه ایتالیا و همینطور پیش بینی ها از نشست امروز شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا، تقاضا برای یورو را افزایش داده است. احتمال اعلام پایان برنامه QE در نشست امروز موجب شده که قیمت به موج صعودی بازگردد و سطوح مقاومتی میانگین و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته را بشکند. در کوتاه مدت احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد و در طول روز اخبار نشست بانک مرکزی اروپا می تواند نوسانات بازار را تشدید و روند میان مدت را تعیین کند. اشاره به زمان افزایش نرخ بهره در سال 2019 نیز می تواند در تقاضا برای یورو تاثیرگذار باشد.