PDA

View Full Version : قیمت مس تحت*تاثیر بازه زمانی از پهلوپدران الوحشيّ
07-12-2018, 10:19 AM
قیمت مس از ثبات ۵۰ ٪ فیبوناچی بر طبق انتظار ما برای تشکیل یک مانع روزانه بر علیه تلاش*های منفی، ایجاد مقاومت بیشتر و افزایش شانس شکست دادن مانع جریان ارائه*شده توسط سطح ۲.۷۰۰۰، برای باز کردن راه برای ثبت اهداف منفی اضافی که ممکن است در ۲.۶۲۰۰ دنبال شود، قرار گرفت.

محدوده تجاری مورد انتظار برای امروز بین ۲.۸۲۰۰ و ۲.۷۰۰۰ است.