PDA

View Full Version : Xu hướng giảm trong Dash ContinuesGGaranti
06-28-2018, 12:19 PM
Xu hướng giảm trong Dash Continues

Xu hướng giảm cho DSH / BTC tiếp tục trong một tuần nữa. Altcoin chạm mức thấp mới hàng năm 0,03658 BTC hôm qua. Hiện tại, giao dịch không xa mức thấp nhất 0,03693 BTC mỗi đồng xu. Con số này thấp hơn 5,2% so với thứ Năm tuần trước.

https://blog.fxopen.com/wp-content/uploads/2018/06/DSHBTCDaily-june28-Copy-768x361.png

Chúng tôi có hỗ trợ trên đường xuống tại 0.03557 BTC và 0.03452 BTC. Cấp độ thứ hai cũng là mức thấp nhất trong 14 tháng đối với Dash. Một sự cố dưới đây có thể làm trầm trọng thêm các khoản lỗ. Một breakout trên 0.04169 BTC là cần thiết để cả hai kết thúc xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng mới. Trên biểu đồ dài hạn, hình ảnh được pha trộn cho Dash, giá đang giảm trên các bảng xếp hạng hàng tuần nhưng tăng trên các monthlies.