PDA

View Full Version : AUD/JPY kiểm định khng cự, chuẩn bị cho sự sụt giảmGGaranti
06-07-2018, 11:20 PM
AUD/JPY kiểm định khng cự, chuẩn bị cho sự sụt giảm! AUD/JPY đang kiểm định khng cự tại 84.47 (50$ Fibonacci thoi lui, 23.6% Fibonacci thoi lui, khng cự chéo tiềm năng), nơi mà chúng tôi kì vọng sẽ thấy một sự sụt giảm tiếp tục xuống hỗ trợ tại 81.30 (hỗ trợ đẩy gi lên tiềm năng). Chúng tôi phải thận trọng với ngưỡng hỗ trợ trung hạn tại 82.74 (50% Fibonacci thoi lui, hỗ trợ chéo tiềm năng). Dao động Stochastic (89, 5, 3) đang kiểm định khng cự tại 97%, nơi mà một phản ứng tương ứng được kỳ vọng. Bn dưới 84.47. Cắt lỗ tại 85.51. Chốt lời tại 81.30