PDA

View Full Version : Dash Drops HạGGaranti
04-09-2018, 01:44 PM
Dash đạt mức thấp nhiều tháng mới trong tuần này, với mức giá chạm đáy 0.04077 BTC trước khi có sự hồi phục nhẹ. Chúng tôi hiện đang có mức 0.04318 BTC, tăng gần 6% so với mức thấp nhất.
https://blog.fxopen.com/wp-content/uploads/2018/04/DSHBTCDaily-5apr-Copy-768x361.png
Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc, vì chúng ta cần vượt qua mức 0.04677 BTC. Cần vượt qua ngưỡng cao của BTC 0,05101 cho một cuộc mít tinh mới. Dưới mức này, con số này là 0.05 BTC cũng nên đóng vai trò kháng cự với giá cả tăng.

Dưới đây chúng tôi đang tìm kiếm hỗ trợ xung quanh hình tròn BTC 0.04. Một đợt phá vỡ dưới đây có thể mở cửa hướng tới hai mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo tại các mức thấp swing 0.03557 và 0.03452 BTC. Trên bảng xếp hạng hàng tuần DSH / BTC bị giới hạn phạm vi. Các biểu đồ hàng tháng vẫn đang thể hiện xu hướng lạc quan.