PDA

View Full Version : Ether Downtrend vẫn còn trong lực lượngGGaranti
04-09-2018, 01:40 PM
Ether Downtrend vẫn còn trong lực lượng
Xu hướng giảm của ETH / BTC tiếp tục trong một tuần. Ngay bây giờ crypto đang giao dịch ở mức 0.05430 / BTC, khoảng 4% giảm điểm.
https://blog.fxopen.com/wp-content/uploads/2018/04/ETHBTCDaily-apr5-Copy-768x361.png
Chúng tôi đã bị giới hạn trong nhiều ngày qua nhưng chúng tôi vẫn còn xa kết thúc xu hướng giảm trong biểu đồ hàng ngày. Để điều đó xảy ra, chúng ta cần phải đẩy chúng tôi vượt trên mức 0.06030 BTC. Cần tăng mức phá vỡ trên 0,072 BTC để kích hoạt xu hướng tăng mới.

Dưới mức giá hiện tại, vùng hỗ trợ chính là 0,050 - 0,052 BTC. Một sự phá vỡ quyết định dưới đáy vòng 0.05 sẽ làm trầm trọng thêm những tổn thất của Ether. Trên các biểu đồ dài hạn ETH / BTC đang tìm kiếm khoảng-ràng buộc vào tuần nhưng tăng trên các bảng xếp hạng hàng tháng.