PDA

View Full Version : Ethereum Hình ảnh kỹ thuật cổ điển



GGaranti
04-03-2018, 08:17 AM
Từ quan điểm dài hạn, ETC / USD tiếp tục di chuyển trong kênh giảm điểm với đường kháng cự quan trọng tại mức $ 16.00. Đây là sự hỗ trợ trước đây, được tạo ra bởi sự hình thành đáy đôi, được củng cố bởi dòng trên của thanh trượt của Andrew. Một khi nó bị phá vỡ trên cơ sở đóng cửa hàng ngày, lợi ích có thể được mở rộng đến $ 20,00.

Về nhược điểm, một bước đi dưới $ 14.00 (100-SMA, khoảng thời gian) sẽ được phơi bày tối thiểu vào ngày 1 tháng 4 ở mức 13,04 đô la và giá trị 10.00 đô la.