PDA

View Full Version : Ripple Monero và nhiều cặp hơn trên tài khoản CryptoGGaranti
02-19-2018, 09:46 PM
FXOpen thêm cặp mới vào tài khoản CryptoFXOpen tăng cường phạm vi của các công cụ tài chính bằng cách thêm cặp với Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum Classic, Monero, NEO, IOTA, EOS và OMNI đến tài khoản Crypto.
https://fxopen.com/App_Themes/Mirror/images/new_crypto_pairs.jpgFXOpen giám sát chặt chẽ các xu hướng trong thế giới cryptocurrency và làm cho các loại tiền tệ hứa hẹn nhất có sẵn cho các thương nhân trên tài khoản Crypto của chúng tôi. Tất cả các bổ sung mới nhất được chọn từ Top ‑20 Coinmarketcap list (https://coinmarketcap.com/en/) và gần đây đã được trọng tâm của sự chú ý của nhà đầu tư.

MỞ TÀI KHOẢN CRYPTO VÀ ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC TỔNG HỢP MỚI (https://my.fxopen.com/AddAccount/Crypto)

Đọc thêm
... (https://www.fxopen.com/en/about-us/news/ripple-monero-and-more-pairs-on-crypto-accounts?feed=news)

GGaranti
12-17-2018, 01:24 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề