PDA

View Full Version : Bảo trì mạng theo kế hoạchGGaranti
02-12-2018, 08:25 PM
Kính thưa khách hàng,

Do việc bảo trì mạng theo lịch trình của trung tâm dữ liệu Equinix bắt đầu từ ngày 17 tháng 1, từ 12 giờ sáng đến 6 giờ sáng-5, bạn có thể trải nghiệm những khoảng thời gian ngắn không sử dụng dịch vụ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trân trọng,

Đội FXOpen

GGaranti
12-17-2018, 01:23 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề