PDA

View Full Version : บัญชี PAMM โรลโอเวอร์คืออะไร?pattakorn
02-02-2018, 02:56 PM
บัญชี PAMM โรลโอเวอร์คืออะไร?

การโยกย้ายบัญชี PAMM เป็นขั้นตอนรายวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์) ซึ่งจะมีขึ้นในเวลาเซิร์ฟเวอร์ 1:00 (* เวลาในการเล่น FXOpen คือ CET +1)

ในระหว่างบัญชี PAMM โรลโอเวอร์ดำเนินการต่อไปนี้:

1) มีการปรับปรุงและแก้ไขผลการซื้อขาย
2) ค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณและจ่ายให้ผู้จัดการ
3) มีการประมวลผลคำขอเงินฝากและถอนเงิน
4) ข้อมูลบัญชีถูกอัพเดตในเว็บไซต์ของ บริษัท

ปัจจุบัน การวางเดิมพันแบบโรลโอเวอร์เมื่อวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
การโรลโอเวอร์ต่อไปนี้ - การวางเดิมพันแบบโรลโอเวอร์เมื่อวันซื้อขายวันถัดไปเสร็จสิ้น

pattakorn
12-16-2018, 01:52 PM
เปิดกระทู้นี้ให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
ต้อนรับใน fxopen

pattakorn
12-25-2018, 06:49 PM
ปิดกระทู้นี้ให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
ต้อนรับใน fxopen