PDA

View Full Version : Tiền gửi và Rút tiền qua Emercoin đã có với FXOpenGGaranti
01-24-2018, 09:23 AM
FXOpen vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thêm một khả năng gửi và rút tiền thông qua Emercoin (EMC).

https://www.fxopen.com/App_Themes/Mirror/images/emercoin_EN.jpg

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về tiền gửi (https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/1535/1019/deposits-via-emercoin) và thu hồi (https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/1537/1020/withdrawals-via-emercoin) qua Emercoin trong cơ sở tri thức của chúng tôi.

Emercoin là một cryptocurrency lai dựa trên các tính năng chính của Namecoin và Peercoin. Nó sử dụng một cơ chế khai thác POS và sử dụng thuật toán mật mã giống như Bitcoin. Tổng số tiền xu không giới hạn. Emercoin là một phương tiện thuận lợi để truyền dữ liệu và thực hiện các khoản thanh toán cá nhân hoặc doanh nghiệp trên toàn thế giới với phí mạng thấp.

Tìm các phương pháp khác gửi tiền (https://www.fxopen.com/en/deposit/?utm_source=fxopen_forum&utm_medium=post&utm_campaign=news_emercoin) và thu hồi (https://www.fxopen.com/en/withdrawal/?utm_source=fxopen_forum&utm_medium=post&utm_campaign=news_emercoin) có sẵn với FXOpen trên trang web của công ty.

Bạn có thể thử giao dịch Emercoin trên tài khoản crypto (https://www.fxopen.com/en/trading-accounts/crypto-bitcoin-account?utm_source=fxopen_forum&utm_medium=post&utm_campaign=news_emercoin).

Theo dõi các cập nhật vềFacebook (https://www.facebook.com/FXOpenCompany), Twitter (https://twitter.com/FXOpenBroker) and Google+ (https://plus.google.com/+fxopen/posts).

Dịch vụ khách hàng FXOpen
E-mail: [email protected]
Live Chat (https://support.fxopen.com/visitor/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=81ts42ck342dc2d7kfyh22dl9o5m52dy/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=/_languageID=1/_randomNumber=0.8516834558189947) (24/5)

Nguồn: Tin tức công ty FXOpen
(https://www.fxopen.com/en/about-us/news/fxopen-adds-deposits-and-withdrawals-in-emercoin?utm_source=fxopen_forum&utm_medium=post&utm_campaign=news_emercoin)

GGaranti
12-17-2018, 01:22 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 09:55 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 09:55 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 10:03 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề