PDA

View Full Version : Thay đổi Giờ giao dịch FXOpen vào Ngày Martin Luther King của Hoa KỳGGaranti
01-16-2018, 09:51 AM
Thay đổi Giờ giao dịch FXOpen vào Ngày Martin Luther King của Hoa KỳDear Traders,

Xin lưu ý rằng do lễ kỷ niệm Ngày Martin Luther King của Mỹ vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018 trong giờ làm việc của Hoa Kỳ đối với một số công cụ tài chính sẽ được thay đổi như sau:

Cặp ngoại hối: giờ giao dịch bình thường;
Kim loại: phiên giao dịch kết thúc lúc 20:00;
Dầu thô Mỹ, Khí tự nhiên ở Mỹ: phiên giao dịch kết thúc lúc 19:45;
Chỉ số:
Nhật Bản 225: cho đến 20:00;
US SPX 500: cho đến 20:00;
US SPX 500 (Mini): cho đến 20:00;
US Tech 100: cho đến 20:00;
US Tech 100 (Mini): cho đến 20:00;
Phố Wall 30: cho đến 20:00;
Phố Wall 30 (Mini): cho đến 20:00.

Các chỉ số khác sẽ được giao dịch mà không có thay đổi.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch kinh doanh của bạn trong tuần tới.

GGaranti
12-17-2018, 01:22 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 09:54 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 09:54 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề