PDA

View Full Version : Chúng tôi gọi Forex là sở thích hay kinh doanh?GGaranti
01-09-2018, 01:32 PM
Ngoại hối là một việc kinh doanh, không phải là sở thích, tôi không thể hiểu được rằng ngoại hối không liên quan gì đến giải trí mà chỉ để kiếm tiền và có thể trở thành sở thích. Forex là một trong những doanh nghiệp tốt nhất và đã được chứng minh nhiều lần, do đó, không có nghi ngờ tất cả chúng ta đều đồng ý.

GGaranti
12-17-2018, 11:52 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
11-04-2019, 06:48 AM
Concours d'Histoire d'Halloween. Adhérer maintenant!