PDA

View Full Version : طلا ثبات منفی خود را حفظ می کندپدران الوحشيّ
12-19-2017, 08:47 AM
قیمت طلا در سطح 1263.15 تست شد و پایداری روزانه خود را در زیر آن حفظ کرد و به همین دلیل است که به احتمال زیاد به مناطق بازپرداخت شده ادامه می یابد تا شانس صعود را از سرگیری روند نزولی در نشست های آینده، انتظار داشته باشد تا سطح 1240.85 را به طور عمده ببیند.

بنابراین، روند نزولی برای امروز همچنان فعال خواهد بود و به شما یادآوری می کند که شکستن سطح هدف، زیان های قیمت طلا را به 1204.81 افزایش خواهد رساند، در حالی که نقض 1263.15 نشان دهنده اولین کلید مثبت بازگشت قیمت به مسیر اصلی صعودی است.
محدوده انتظار در انتظار امروز بین 1245.00 حمایت و مقاومت 1270.00 است.