PDA

View Full Version : Thay đổi thời gian giao dịch CFDs vào Lễ Tạ ơnGGaranti
11-20-2017, 05:01 PM
Kính gửi thương nhân,

Xin lưu ý rằng do lễ B Lễ Tạ ơn vào giờ giao dịch tại Hoa Kỳ vào từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017 sẽ được thay đổi như sau:

Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017
cặp ngoại hối - giờ giao dịch bình thường;
Kim loại - giao dịch kết thúc lúc 20:00 (GMT + 2);
Dầu khí - giao dịch kết thúc lúc 19:45 (GMT + 2);
Các chỉ số:


Japan 225 – trading ends at 20:00 (GMT+2);
US SPX 500 – trading ends at 20:00 (GMT+2);
US SPX 500 (Mini) – trading ends at 20:00 (GMT+2);
US Tech 100 – trading ends at 20:00 (GMT+2);
US Tech 100 (Mini) – trading ends at 20:00 (GMT+2);
Wall Street 30 – trading ends at 20:00 (GMT+2);
Wall Street 30 (Mini) – trading ends at 20:00 (GMT+2);


Tất cả các công cụ tài chính khác sẽ được giao dịch như thường lệ.

Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

cặp ngoại hối - giờ giao dịch bình thường;
Kim loại - giao dịch kết thúc lúc 20:45 (GMT + 2);
Dầu khí - giao dịch kết thúc lúc 19:30 (GMT + 2);
Các chỉ số:


Nhật Bản 225 - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
US SPX 500 - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
US SPX 500 (Mini) - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
US Tech 100 - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
US Tech 100 (Mini) - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
Phố Wall 30 - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);
Phố Wall 30 (Mini) - giao dịch kết thúc lúc 20:15 (GMT + 2);


Tất cả các công cụ tài chính khác sẽ được giao dịch như thường lệ.

Xin vui lòng, xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của bạn trong tuần này.

Theo dõi các cập nhật về Facebook (https://www.facebook.com/FXOpenCompany), Twitter (https://twitter.com/FXOpenBroker) và Google+ (https://plus.google.com/+fxopen/posts).

Dịch vụ khách hàng FXOpen
E-mail: [email protected]
Live Chat (https://support.fxopen.com/visitor/index.php?/Default/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=/_languageID=1/_randomNumber=0.23431014000834494) (24/5)

Nguồn: FXOpen Tin tức (https://www.fxopen.com/en/about-us/news/trading-hours-on-thanksgiving-2017/)