PDA

View Full Version : دلار / كندي تخت بالا صعودی مثلث بالا روندپدران الوحشيّ
08-15-2017, 12:19 PM
USD / CAD در روند صعودی قرار دارد. قیمت یک مثلث بالا صعودی است که نشان می دهد روند صعودی ادامه دارد. اما قیمت تا به حال به محور، بنابراین گاو باید مراقب باشید. اگر این جفت 1.2760 را شکست دهد، 1.2805 امکان پذیر است. اگر هیچ شکستی برای صعودی وجود نداشته باشد، پس از آن، اصلاحات به سمت 1.2700-15 (50.0، D3، خط روند مثلث صعودی، ) امکان پذیر است. خریداران جدید ممکن است در منطقه ظاهر شوند و قیمت را به سمت 1.2760 و بالاتر از اهداف ذکر شده افزایش دهند. با این حال، گاوها باید به سطح 1.2700 متوقف شوند تا نزولی را تجربه کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این جفت ممکن است ضعف موقت ناشی از منطقه 1.2656-45 را تجربه کند.