PDA

View Full Version : تجزیه و تحلیل فنی قیمت نفت خام 20/07/2017پدران الوحشيّ
07-20-2017, 11:14 AM
قیمت نفت نیز در معاملات 47.27 $ در هر بشکه، به عنوان قیمت به سمت صعودی در جدول نشان داده شده است با هدف قرار دادن خط 50 با سطح مقاومت بازگشتند.
تجارت در حال حاضر بالاترین سطح متوسط میانگین متحرک خط، و هر دو اندیکاتور ماكد و شاخص های تصادفی را نشان می دهد یک صلیب مثبت به حرکت صعودی در قاب زمان 4 ساعت
به طوری که قیمت انتظار می رود که به سمت در حرکت صعودی در کوتاه مدت به هدف قرار دادن سطح 47.80 دلار در هر بشکه