PDA

View Full Version : جلسه چین و ایالات متحده پیش بینی شده استپدران الوحشيّ
07-06-2017, 07:24 PM
جلسه چین و ایالات متحده پیش بینی شده است
ژاپن در اواسط جمعه اطلاعات خود را با درآمد متوسط دستمزدی خود را منتشر خواهد کرد که به معامله گران بینش بیشتری درباره تورم در کشور می دهد. شاخص امروزه، همراه با شانگهای شنژن، آرام است. سرمایه گذاران آسیایی فردا شمار بیشتری از مشاغل خود را در اختیار خواهند داشت، اما احتمالا در آینده نیز شاهد پیشرفت های سیاسی هستند زیرا جلسات g-20 فردا برگزار می شود. مکالمات بین چین و ایالات متحده به طور گسترده ای در مورد کره شمالی پیش بینی شده است و نتایج ممکن است در هفته های آینده تاثیرات مثبتی بر تجارت داشته باشد. یون امروز در برابر دلار u.s. ایالات متحد خود را حفظ کرده و سطح 113.00 باقی مانده است.