PDA

View Full Version : بحث و گفتگو در مورد اف ايكس ابن انجمن پوست وپدران الوحشيّ
07-04-2017, 07:54 AM
کاربران عزیز از انجمن اف ايكس ابن

ما می خواهیم برخی از بهبود در طراحی انجمن را معرفی کنیم. ما باید از نحوه دسترسی کاربران به انجمن مطلع شویم و آنچه که فکر می کنیم باید آن را تغییر دهیم.

بنابراین، برای کمک به اف ايكس ابن بیشتر کاربر پسند، لطفا چند دقیقه به ما مراجعه کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

1) کدامیک از پوسته های انجمن شما استفاده می کنید؟
A - https://forum.fxopen.com/؟styleid=18 (جدید)
ب - https://forum.fxopen.com/؟styleid=14 (قدیمی)

2) کدام یک بهتر است؟ A (جدید) یا B (قدیمی)؟ چرا؟

3) آیا شما پیشنهاداتی در مورد طراحی فعلی (قالب، بلوک) و تغییرات عملکرد دارید؟ چه باید تغییر کرد؟ لطفا فرم رایگان را بنویسید