PDA

View Full Version : FXOpen cảnh báo tăng ký quỹ và biến động do Brexitkyoshiro2256
06-15-2016, 07:05 AM
Biến động ảnh hưởng đến cặp GBP và EUR từ ngày 20-27 tháng 6 do cuộc bỏ phiếu Brexit vào ngày 23 tháng 6 2016 để quyết định việc nước Anh có tiếp tục ở lại hay rời khỏi khối Euro.
High volatility affecting GBP and EUR pairs is expected on 20-27 June due to the Brexit vote held the United Kingdom on June 23, 2016 to decide whether the country should remain or leave the European Union.

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428589_1032084036873531_2455293675205296769_n.jpg?oh=431a844e993d99fefe1b831e7fdde01f&oe=57CE420C


Bắt đầu từ khi mở cửa thị trường vào ngày 20 tháng 6 và trong suốt tuần ngày các khách hàng của FXOpen có lẽ cảm giác được sự thay đổi trong điều kiện giao dịch như biến động mạnh, tăng ký quỹ, thanh khoản thấp và spread cao. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các cặp giao dịch bao gồm GBP và EUR, và các chỉ số. Yêu cầu ký quỹ cho tất cả các giao dịch liên quan đến GBP và EUR có thể tăng đến 5 lần so với bình thường mà không có sự báo trước.

Tăng ký quỹ chỉ là bước tạm thời do cuộc trưng cầu ý dân của khối EU và ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Bắt đầu từ khi thị trường mở của vào 27 tháng 6 yêu cầu ký quỹ sẽ trở lại bình thường.

Chúng tôi khẩn cấp yêu cầu các trader rằng những thay đổi giảm thanh khoản và spread cao có thể nâng cao rủi ro giao dịch, vui lòng xem xét cẩn thận khi lên kế hoạch giao dịch trong những tuần này.

Nguồn: FXOpen news. (https://www.fxopen.com/en/about-us/news/high-volatility-and-increased-margin-due-to-brexit/)

Theo dõi cập nhật trên Facebook (https://www.facebook.com/FXOpenCompany), Twitter (https://twitter.com/FXOpenBroker) và Google+ (https://plus.google.com/+fxopen/posts).

FXOpen Customer Service
E-mail: [email protected]
Live Chat (https://support.fxopen.com/visitor/index.php?/Default/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=/_languageID=1/_randomNumber=0.031897947944754534) (24/5)

GGaranti
12-17-2018, 11:49 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề