PDA

View Full Version : نفت خام نقض تایید 27 اوريلNoura
04-27-2016, 06:34 AM
قیمت نفت خام موفق به اعلام نقض 44.00 سطح پس از بسته شدن شمع های روزانه بالاتر از آن، اضافه می کند که حمایت بیشتر به انتظارات از ادامه روند صعودی در روزانه و کوتاه مدت، به عنوان قیمت تکمیل تشکیل تداوم پرچم صعودی که ما در حال انتظار برای کمک به فشار قیمت برای دستیابی به منافع بیشتر است.
*
بنابراین، روند صعودی خواهد معتبر موثر برای جلسات آینده باقی می ماند، حمایت، و هدف بعدی است که در 48.40، با توجه به اینکه شکستن 44.00 سطح و نگه داشتن زیر آن را به موج سرسخت کله شق طور موقت متوقف و فشار تجارت به آزمون و حمایت اصلی واقع 42.50 قبل از هر گونه تلاش جدید به افزایش است.
*
رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت 43.00 و مقاومت 47.00 است.
*
روند انتظار می رود برای امروز: صعودی