PDA

View Full Version : تجزیه و تحلیل امواج الیوت از يورو /دلارNoura
03-03-2016, 12:41 PM
به نظر می رسد که افزایش از 122.08 تا 124.36 در صدر است. شکست را از بالا 125.01 نشان نمی دهد که بهره برداری از مثلث توسعه، اما گسترش صاف نیست. آنها به طور کامل خواهد رد کردن احتمال از گسترش آپارتمان، اما شانس به نفع اکنون به ترتیب مثلث (آن را یک اجرا برای قرمز موج مثلث b به نام فوران کمتر از یک نقطه شروع برای موج قرمز). اگر مثلث در حال حاضر شروع به رشد، ما باید برای طرف نگاه اتحاد حول 123.00 قبل از رانش نهایی به کاهش بیشتر به سمت 119.90. توصیه تجارت: توقف ما در 123.18 را برای سود کوچک رسید. با امکان یک مثلث در حال اجرا آشکار است، و ما خواهد شد برای یک فرصت جدید به فروش یورو به دنبال. ما را به یورو در 123.88 با توقف در 124.45 به فروش نمی