PDA

View Full Version : Gbp / aud معکوس از ناحیه حمایتNoura
09-01-2015, 04:12 PM
Gbp / aud معکوس از ناحیه حمایت
بعدی خرید هدف - 2.2000
gbp / aud اخیرا به شدت معکوس تا از منطقه همراه پشتیبانی دروغ گفتن در تقاطع سطح حمایت 2.1400 (سطح مقاومت پیشین که موج قبلی ضربه 1 در ماه جولای معکوس)، خط روند حمایت از کانال روزانه از مه و 61.8٪ اصلاح فیبوناچی از موج قبلی تیز جزئی ضربه (من). برگشت به سمت بالا از این منطقه حمایت شدن از اصلاح جزئی تکمیل (ب).

Gbp / aud انتظار می رود که افزایش بیشتر در امواج ضربه فعال (iii) و 3 نسبت به خرید هدف بعدی در سطح مقاومت 2.2000. خرید توقف از دست دادن می تواند به زیر سطح حمایت 2.1400 فوق قرار داده است.