PDA

View Full Version : Aud / cad رسیده اهداف فروش 0.9400 0.9350 وNoura
09-01-2015, 12:33 PM
Aud / cad رسیده اهداف فروش 0.9400 0.9350 و

فروش هدف بعدی - 0.9300
aud / cad اخیرا به شدت کاهش یافت - شکستن را از طریق سطوح حمایت محوری 0.9400 0.9350 و - که هر دو در پیش بینی قبلی ما به عنوان اهداف فروش برای این جفت ارز را به عهده گرفتند. برک آوت از این سطوح حمایت به احتمال زیاد به تقویت فشار نزولی روی aud / cad در جلسات معاملاتی آینده.

قیمت به احتمال زیاد به سقوط بیشتر در فعال، شتاب امواج ضربهای جزئی (iii) و 3 (که متعلق به موج ضربه متوسط (3) از آغاز ماه اوت، به عنوان شما می توانید در زیر ببینید) به سمت هدف فروش بعدی در سطح حمایت 0.9300. فروش توقف از دست دادن می تواند در بالای سطح مقاومت 0.9400 قرار داده است.