PDA

View Full Version : NZD USD را برمی گرداند به کاهشNoura
07-25-2015, 02:16 PM
معاملات جفت NZDUSD با منفی روشن حرکت در زیر سطح 0.6600 دوباره، و ترویج انتظارات از ادامه روند کلی مثل خرس بود، که در داخل کانال نزولی نشان داده شده در تصویر را سازمان یافته، انتظار برای تست سطح 0.6395 در ابتدا.

ما به شما یادآوری می کنند که شکستن سطح یاد شده را به گسترش موج بی تربیت شده برای رسیدن به 0.6095 مناطق به عنوان یک ایستگاه اصلی بعدی، در حالی که روند نزولی معتبر و فعال مگر اینکه نقض سطح 0.6820 و نگه داشتن در بالای آن باقی خواهد ماند.

محدوده نوسان انتظار می رود برای امروز بین حمایت 0.6450 و مقاومت 0.6700 است.