PDA

View Full Version : Cặp DKK tăng yêu cầu ký quỹkyoshiro2256
01-28-2015, 03:59 AM
Kính gửi quý khách,

Xin được thông báo rằng do tiềm năng của sự thay đổi chính sách đối với peg DKK, FXOpen đã tăng yêu cầu ký quỹ cho cặp DKK. Sự thay đổi đã bắt đầu có hiệu lực. Do đó yêu cầu ký quỹ cho EURDKK và USDDKK đã được tăng lên gấp năm lần.

Chúng tôi khuyến nghị xem xét thông tin này trong hoạt động giao dịch của quý khách.

Theo dõi cập nhật trên Facebook (https://www.facebook.com/FXOpenCompany), Twitter (https://twitter.com/FXOpenBroker)and Google+ (https://plus.google.com/+fxopen/posts).

FXOpen Customer Service
E-mail: [email protected]
FXOpen Live Chat (24/5)

GGaranti
12-17-2018, 11:48 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề