PDA

View Full Version : Thay đổi điều kiện giao dịch của tài khoản STPkyoshiro2256
12-08-2014, 05:19 AM
Thân gửi quý khách,

Vui lòng lưu ý về sự thay đổi về điều kiện giao dịch của tài khoản STP. Bắt đầu từ Thứ sáu, 5 tháng 12 năm 2014 các giao dịch của tài khoản STP sẽ kết thúc lúc 00:00 FXOpen Server time (GMT +2).

Trân trọng,
FXOpen Customer Service
E-mail: [email protected]
FXOpen Live Chat (24/5)

GGaranti
12-17-2018, 11:34 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề