PDA

View Full Version : Chương trình FXOPEN Partnershipkyoshiro2256
09-06-2014, 06:00 AM
Chương trình đối tác (http://www.fxopen.com/Partnership.aspx) mới là cách tăng nguồn thu nhập trong thị trường Forex mà không cần phải đầu tư hoặc chịu rủi ro!

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/fx3-1.png

FXOpen đề xuất chương trình này (http://www.fxopen.com/Partnership.aspx) phù hợp với mọi người: từ người mới đến người đã có kinh nghiệm làm đối tác, các cá nhân hoặc tổ chức, các công ty tài chính và ngân hàng, các nhà quản lý tiền và nhà đầu tư).

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/fx2-2.png

Hệ thống hoa hồng linh hoạt với chương trình uy tín cho phép các đối tác xây dựng cho mình một nguồn thu nhập ổn định, năng động với dịch vụ của FXOpen và khách hàng. Chúng tôi với những chuyên gia sẽ giúp anh/chị với kế hoạch đối tác tuyệt vời nhất tối đa hóa hoa hồng đối tác của anh/chị.

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/fx1-1.png

Cấu trúc của hoa hồng rất linh hoạt nhưng đơn giản và dựa vào số lượng khách hàng cũng như khối lượng giao dịch của khách hàng. Càng nhiều khách hàng thì số lượng giao dịch càng nhiều, lãi suất anh/chị nhận được càng cao khi là đối tác.

Đặc điểm chính của chương trình đối tác của FXOpen:

Trung thực - Hoa hồng của đại lý sẽ tăng theo khối lượng giao dịch cũng như số sluonjgw khách hàng. Sự trung thực của đại lý và tiền thưởng sẽ càng cao nếu khách hàng thực hiện khối lượng giao dịch lớn.

Đa tầng- hoa hồng chia làm 3 cấp độ. Đại lý nhận hoa hồng không chỉ từ những giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của mình mà từ cấp độ đại lý thứ 2 (khách hàng giới thiệu cho người khác dưới mã giới thiệu của khách hàng) và cấp độ đại lý 3 (khách hàng của người đại lý 2 giới thiệu cho người tiếp theo)!

Chương trình Partnership cho tài khoản PAMM - đại lý, mang đến nhà đầu tư và quản lý tài khoản PAMM, sẽ được nhận hoa hồng. Hoa hồng sẽ dựa trên vốn hùn trong tài khoản PAMM đó.

GGaranti
12-17-2018, 01:17 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 12:02 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
05-01-2019, 11:17 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề FXOPEN

GGaranti
09-02-2019, 07:32 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề FXOPEN

GGaranti
01-02-2020, 09:42 PM
Chương trình Partnership cho tài khoản PAMM - đại lý, mang đến nhà đầu tư và quản lý tài khoản PAMM, sẽ được nhận hoa hồng. Hoa hồng sẽ dựa trên vốn hùn trong tài khoản PAMM đó.

GGaranti
02-03-2020, 07:08 AM
Chương trình Partnership cho tài khoản PAMM - đại lý, mang đến nhà đầu tư và quản lý tài khoản PAMM, sẽ được nhận hoa hồng. Hoa hồng sẽ dựa trên vốn hùn trong tài khoản PAMM đó.

GGaranti
05-26-2020, 12:25 AM
Chương trình Partnership cho tài khoản PAMM - đại lý, mang đến nhà đầu tư và quản lý tài khoản PAMM, sẽ được nhận hoa hồng. Hoa hồng sẽ dựa trên vốn hùn trong tài khoản PAMM đó.