PDA

View Full Version : Hoa hồng cho đối tác (partner)kyoshiro2256
09-06-2014, 05:23 AM
Tất cả những khách hàng của FXOpen đều có thể tăng thêm thu nhập với chương trình đối tác của FXOpen. Hoa hồng sẽ được trả vào tài khoản của anh/chị mỗi khi người được anh/chị giới thiệu (referral) đóng lệnh giao dịch.


Anh/chị nhận được 1pip từ những giao dịch mà referral của mình thực hiện trong tài khoản Standard hoặc Micro, 4pips (giá 5 số) từ tài khoản STP hoặc 15% hoa hồng của những giao dịch trên tài khoản ECN hoặc Crypto.
Hoa hồng sẽ được thêm vào tài khoản của anh/chị nêu referral của anh/chị đóng lệnh với profit/loss ít nhất 4pips (áp dụng cho tài khoản Standard và Micro)
Hoa hồng được trả tự động mỗi ngày.https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/part-com.jpg

* Sử dụng giá 5 số.

**Nhiều mức hoa hồng cho tài khoản Crypto

ít hơn 5,000 USD – 15% of FXOpen commission (mức tiêu chuẩn);
từ 5,000 USD đến 50,000 USD – lên đến 20% of FXOpen commission;
từ 50,000 USD đến 250,000 USD – lên đến 25% of FXOpen commission;
từ 250,000 USD đến 500,000 USD – lên đến 40% of FXOpen commission;
trên 500,000 USD – lên đến 50%.

GGaranti
12-17-2018, 01:17 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề