PDA

View Full Version : Làm sao để có mã giới thiệukyoshiro2256
09-06-2014, 05:01 AM
Làm sao để có mã giới thiệu

Mã giới thiệu FXOpen

Cách đơn giản nhất để thu hút những khách hàng và nhà đầu tư vào Forex là thông qua mã giới thiệu ( đối tác, đại lý). Anh/chị có thể lấy mã giới thiệu sau khi đăng ký tài khoản với FXOpen - eWallet - và mớ tài khoản giao dịch

Hướng dẫn

1. Đăng nhập vào FXOPEN Cabinet.

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/cab1.jpg

2. Chọn Partnership -> Referral Links

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/cab2.jpg

3. Anh/chị sẽ thấy mã giới thiệu của mình

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/cab3.jpg

GGaranti
12-17-2018, 01:16 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề