PDA

View Full Version : Các tài nguyên Promotion của FXOpenkyoshiro2256
09-06-2014, 04:32 AM
Các tài nguyên Promotion của FXOpen

FXOpen cung cấp các tài nguyên dưới đây:


Referral link (http://fxopenaffiliate.com/referral-link)
Banners (http://fxopenaffiliate.com/fxopen-banners)
Landing pages (http://fxopenaffiliate.com/landing-pages)
RSS-feeds (http://www.fxopen.com/OurPromotions.aspx)
Bonuses (http://www.fxopen.com/OurPromotions.aspx)
Corporate identity materials (http://fxopenaffiliate.com/corporate-identity)


Chúng tôi đưa thông tin về công ty, bao gồm các chủ đề, quảng cáo về các chiến dịch và bonus của FXOpen v.v.. và các tài nguyên liên quan đến Forex

Chúng tôi cũng khuyến nghị những nơi đặt banner online trên các cơ sở tạm thời. Trong trường hợp này, anh/chị phải cho phép để truy cập vào web analytics của anh/chị.

Chúng tôi có những CPM và CPA (CPL) rất tốt cho những trang có số lượng truy cập đông và các trang quảng cáo

GGaranti
12-17-2018, 01:05 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề