PDA

View Full Version : Fxopenaffiliate.comkyoshiro2256
09-06-2014, 04:17 AM
Fxopenaffiliate.com (http://fxopenaffiliate.com/)

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/fxopen-aff1.jpg

Anh/chị có thể tìm kiếm các hướng dẫn quảng cáo và những chương trình khuyến mãi mới nhất tại trang này. Anh/chị cũng có thể sử dụng các tài nguyên được cung cấp (bao gồm banner, FXOpen logos, tin tức hoạt động và bonus trong công ty) để thu hút khách hàng mới đến với thị trường ngoại hối.

Làm sao để đăng ký tại Fxopenaffiliate.com

1. Mở FXOPEN Partnership Program Site (http://fxopenaffiliate.com/).

2. Hoàn tất việc đăng ký.

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/fxopen-aff2.jpg

3. Kiểm tra và xác nhận email.

4. Anh/chị sẽ đăng nhập và thay đổi mật khẩu mới.
(Vui lòng ghi lại sau này phòng khi cần)

5. Bây giờ anh/chị đã có thể đăng nhập và truy cập vào các tài nguyên Marketing cho đối tác của FXOPEN.

Trang tiếng Nga - http://fxopenpartners.ru/

GGaranti
12-17-2018, 01:05 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề