PDA

View Full Version : Nói về FXOPENkyoshiro2256
09-06-2014, 03:44 AM
Nói về FXOPEN

https://i1202.photobucket.com/albums/bb370/neeraj201/TalkaboutFXOPEN.jpg

Thể lệ cuộc thi
1. Tất cả thành viên diễn đàn đều có thể tham gia cuộc thi Nói về FXOPEN.
2. Cuộc thi sẽ diễn ra và ngày 1 hàng tháng đến ngày cuối của tháng.
3. Anh/chị có thể nói về FXopen trên bất cứ kênh nào ví dụ như:
a. Các kệnh cộng đồng của thế giới
b. Blogs
c. Mạng xã hội ( Facebook/ YouTube/ Google Plus/ Digg/ Blogger)
d. Các diễn đàn forex
e. Quảng cáo
f. Liên hệ trực tiếp
g. Websites

4. Anh/chị sẽ được cung cấp các Marketing banners/text/ các banner ảnh động của FXOPEN.
5. Mục đích chính là tìm kiếm thêm khách hàng dưới tài khoản đối tác của anh/chị tại FXOPEN.
6. Khách hàng mới phải nạp ít nhất 10$ sẽ được tính là hợp lệ.
7. Mỗi tháng người chiến thắng sẽ được quyết định dựa trên số lượng khách hàng mà anh/chị mang lại.
8. Anh/chị cũng sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng của mình giao dịch một khối lượng nào đó.
9. Bất cứ hành động nào mang đến những khách hàng ảo/nhiều tài khoản đều sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
10. Để được tính là hợp lệ thì khách hàng đó phải xác thực với FXOPEN.
11. Anh/chị phải submit tài khoản đối tác để được tính trong bảng xếp hạng của cuộc thi.
Giải thưởng

Giải 1st – 50 USD
Giải 2nd – 40 USD
Giải 3rd – 30 USD
Giải 4th – 20 USD
Giải 5th – 10 USD

GGaranti
12-17-2018, 01:04 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề