PDA

View Full Version : FXInsight. Dự đoán tỷ giá GBP/CAD vào 07.06.2014kyoshiro2256
05-27-2014, 10:06 AM
FXInsight. Dự đoán tỷ giá GBP/CAD vào 07.06.2014
FXOpen thường xuyên tổ chức cuộc thi này và người chiến thắng sẽ nhận được 30$


Cặp tiền tệ: GBP/CAD
Thời gian kết thúc cuộc thi: 22:59' ngày 06.06.2014 (theo giờ của mt4)
Hạn chót dự đoán tỷ giá kết thúc lúc vào ngày 03.06.2014
Ngày thông báo người thắng cuộc: 09.06.2014.
Giải thưởng: $30.


Làm sao để tham gia?

Mọi người tham gia dự đoán tại đây: http://forum.forexcup.com/showthread.php?101085-fx-insight-test-your-luck!-hit-the-mark!-%28gbp-cad-on-07-06-2014%29
Để lại comment của mình với tỷ giá dự đoán của cặp tiền được tổ chức.

Cách xác định người thắng cuộc

Người tham gia dự đoán với giá đóng của gần nhất của cặp tiền sẽ trở thành người chiến thắng. Nếu có vài người có những giá dự đoán gần đúng với giá đóng cửa nhất thì người chiến thằng sẽ là người dự đoán trước. Thời gian giá đóng cửa của cặp tiền sẽ được xác định thông qua terminal của FXOpen vào cuối ngày thứ sáu ( bên VN khoảng 1-3h sáng thứ bảy).

Thể lệ của cuộc thi "Dự đoán tỷ giá".

1. Phải viết tên mình trước tỷ giá dự đoán (ví dụ: kyoshiro2256 - tỷ giá)
2. Bước giá giữa những người tham gia không được nhỏ hơn 5pips. Ví dụ, nếu đã có người dự đoán giá 1.5000 thì tất cả những người dự đoán sau phải dự đoán giá nhỏ hơn 1.4995 hoặc lớn hơn 1.5005.
3. Không thể dự đoán giá mà người khác đã đoán trước đó.
4. Mỗi người tham gia chỉ có thể đoán 1 lần.
5. Sau khi dự đoán không thể sửa hay xóa bài đăng đó.
6. Nếu giá dự đoán của anh/chị không hợp lệ, anh/chị có thể dự đoán giá khác và phù hợp với rule. Vui lòng lưu ý rằng mỗi người chỉ có 1 giá và giá dự đoán phải hợp lệ.
Tất cả những giá dự đoán không hợp lệ sẽ bị xóa

Điều kiện để rút giải thưởng.

1. Nếu muốn rút giải thưởng về cần thượng hiện ít nhất 5 lệnh với số lot bất kỳ;
2. Mỗi trade phải có profit hoặc loss (+-) 4pips;
3. Mỗi trade phải được để ít nhất 10 phút trước khi đóng lệnh.

Help

Để có thể biết được giá chính xác khi đóng cửa trong MT4 của FXOpen, bạn cần:
1. Download FXOpen trading terminal; (https://www.fxopen.com/Download.aspx?name=fx4setup.exe)
2. Tạo một account demo (https://cabinet.fxopen.com/registration.aspx?Culture=ru&agent=348477)

Vui lòng kiểm tra giá đoán của anh/chị có hợp lệ không trước khi đặt giá. Và lưu ý giá "giữa mỗi thành viên tham gia" không được nhỏ hơn 5 pip.

https://forum.fxopen.com/images/style_0209/smilies/bull-bear-circle.png

AnakBaru
05-28-2014, 08:06 AM
AnakBaru-1.8363