PDA

View Full Version : تجارت و تحلیل ارزهای دیجیتال  1. تست های بتكوين پشتیبانی مهم
  2. ليت كوين پایین اما باقی مانده باقی مانده است
  3. اتان در روند نزولی است پس از خسارات عمده
  4. اتر روند صعودی در حال حاضر ادامه دارد
  5. داش قطره پایین تر
  6. هر دو BTC / USD و XRP / USD تحت فشار فروش
  7. XRP/USD
  8. EOS/USD