PDA

View Full Version : Nơi cập nhật rules của forum 1. Forum Rules and Upgrades
 2. Forum bonus time changes
 3. Thông báo đến tất cả thành viên của box VietNam
 4. Kiểm tra số tiền bonus của các thành viên hàng tuần
 5. Một số tiêu chuẩn khấu trừ bonus
 6. Thời gian gửi yêu cầu rút tiền!!!!
 7. Cập nhật chức năng withdraw bonus mới
 8. Thông báo cho những tài khoản deposit bằng LR
 9. Thời gian giao dịch Giáng Sinh và Năm mới 2014
 10. Ngày 4 tháng 7 – Thanh khoản thấp trên các cặp kim loại quý
 11. Chuyển đổi tài liệu khách hàng FXOPEN
 12. Thời gian của FXOpen MT4 Server thay đổi thành GMT+2
 13. Thay đổi điều kiện giao dịch của tài khoản STP
 14. Tăng margin với cặp EUR
 15. Thay đổi điều kiện giao dịch với Micro Accounts
 16. Cặp DKK tăng yêu cầu ký quỹ
 17. Tạm ngưng giao dịch các cặp CHF
 18. FXOpen vẫn kinh doanh bình thường
 19. FXOpen cảnh báo tăng ký quỹ và biến động do Brexit
 20. FXOpen đơn giản hoá việc rút tiền qua thẻ Tín dụng/Ghi nợ
 21. Thay đổi thời gian giao dịch CFDs vào Lễ Tạ ơn
 22. my report
 23. my report2